CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Đầu đọc thẻ MIFARE PUA-310/M2

Đầu đọc thẻ MIFARE PUA-310/M2-smartcartd3d.com.vn
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b style="line-height: 15.05pt;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">M&ocirc; tả sản phẩm</span></b></span><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Đầu đọc PUA-310/M2 Mifare&reg; với t&iacute;nh năng Đọc/Ghi thẻ th&ocirc;ng minh kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c được sử dụng trong c&aacute;c ứng dụng như: kiểm so&aacute;t v&agrave;o ra, b&aacute;n h&agrave;ng bằng m&aacute;y tự động, thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng, thẻ transit, thẻ ID, v&agrave; thẻ trả trước. &nbsp;</span></span><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <b><span style="color: rgb(51, 102, 255);">Chi tiết kỹ thuật</span></b></span></span></span><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></span></p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li>K&iacute;ch cỡ 118 (L) x 75(W) x 16(H) mm&nbsp;</li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Trọng lượng 250g &plusmn;10%&nbsp;<br /> </span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Lắp bề mặt, kh&ocirc;ng thấm nước<br /> </span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Khoảng c&aacute;ch đọc 5~ 8cm&nbsp;<br /> </span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Tần số hoạt động 13.56MHz&nbsp;<br /> </span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Nguồn cấp 5VDC&plusmn;10%, 12VDC&plusmn;10%&nbsp;<br /> </span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Định dạng&nbsp; RS232, RS485, USB&nbsp;<br /> </span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Nhiệt độ hoạt động -15&deg;C ~ 55&deg;C&nbsp;<br /> </span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Độ ẩm 20%~90% RH, kh&ocirc;ng ngưng tụ<br /> </span></span></span></li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<br /> <b><span style="color: rgb(51, 102, 255);">Thiết bị đi k&egrave;m</span></b><br /> <br /> </span></span></span><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 13px;">Bộ c&aacute;ch điện cho đầu đọc PUA-310&nbsp;M2</span></b></span></span><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 13px;"><br /> </span></span></span></p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 13px;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="line-height: 13px;">K&iacute;ch cỡ: 119.6(L) x 76.6(W) x 15(H)mm&nbsp;</span><span style="line-height: 13px;"><br /> </span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 13px;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="line-height: 13px;">Trọng lượng: 40g&plusmn;5%&nbsp;</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 13px;">Chất liệu: Acrylic</span></span></span></li> </ul>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123