CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Đầu đọc thẻ MIFARE PUA 310M

Đầu đọc thẻ MIFARE PUA 310M-smartcartd3d.com.vn
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">M&ocirc; tả sản phẩm</span></strong></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">PUA-310/M được thiết kế theo chuẩn ISO14443 type A để đọc thẻ kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c. Đầu đọc sử dụng c&ocirc;ng nghệ Mifare để đọc thẻ nhớ. Việc n&acirc;ng cấp hệ thống nhằm giảm thiểu rủi ro l&agrave;m giả dữ liệu hoặc nh&acirc;n bản thẻ.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> &nbsp;&nbsp;<br /> <strong><span style="color: rgb(51, 102, 255);">Chi tiết kỹ thuật</span></strong><br /> </span></span></p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li>K&iacute;ch cỡ 118 (L) x 75(W) x 16(H) mm<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Trọng lượng 250g &plusmn;10%<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> </span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">L<span class="apple-converted-space">ắp r&aacute;p tr&ecirc;n bề&nbsp; mặt, kh&ocirc;ng thấm nước</span><br /> </span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Khoảng c&aacute;ch đọc 5~ 8cm<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> </span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Tần số 13.56MHz<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> </span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Nguồn cấp 5VDC&plusmn;10%, 12VDC&plusmn;10%<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> </span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Định dạng Wiegand( 26, 34, 44bits), ABA Track2, RS232, RS485, USB<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> </span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Kiểu số thẻ: Thập ph&acirc;n / Thập lục ph&acirc;n, 8 số / 10 số<br /> </span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Nhiệt độ hoạt động -15&deg;C ~ 55&deg;C<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> </span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Độ ẩm 20%~90% RH, kh&ocirc;ng ngưng tụ<br /> </span></span></li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<br /> <strong><span style="color: rgb(51, 102, 255);">Thiết bị đi k&egrave;m</span></strong></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 13px;">Bộ c&aacute;ch điện cho đầu đọc PUA-310</span></span></span><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 13px;"><br /> </span></span></span></p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li>K&iacute;ch cỡ: 119.6(L) x 76.6(W) x 15(H)mm<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 13px;">Trọng lượng: 40g&plusmn;5%<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> </span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 13px;">Chất liệu: Acrylic<br /> </span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123