CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Đầu đọc vân tay T8

Đầu đọc vân tay T8-smartcartd3d.com.vn
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong>T&iacute;nh năng</strong></p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li>Nhận dạng dấu v&acirc;n tay, h&igrave;nh ảnh, giọng n&oacute;i, thẻ RFID nhanh&nbsp; với độ độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao</li> <li>Hỗ trợ kết nối nhiều m&aacute;y</li> <li>M&agrave;n h&igrave;nh m&agrave;u LCD độ ph&acirc;n giải QVGA</li> <li>Hỗ trợ chức năng ghi &acirc;m</li> <li>Ngo&agrave;i ra T8 c&oacute; thể hoạt động 2 giờ khi mất nguồn điện&nbsp;</li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong>Đặc điểm kỹ thuật</strong></p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li>Mức độ từ chối lỗi: &le; 0.01 %</li> <li>Mức độ chấp nhận lỗi: &le; 0.0001%</li> <li>Thời gian nhận dạng dấu v&acirc;n tay: 1 gi&acirc;y</li> <li>Bộ nhớ lưu dấu v&acirc;n tay: 5.000 dấu v&acirc;n tay</li> <li>Bộ nhớ lưu trữ c&aacute;c giao dịch: 200,000 giao dịch</li> <li>Mẫu x&aacute;c thực: 1:1, 1:N</li> <li>Phương thức x&aacute;c thực: FP/PW/Card</li> <li>Th&ocirc;ng b&aacute;o: bằng Voice/Buzzer/LED</li> <li>Giao tiếp qua cổng RS232/485, TCP/IP.USB</li> <li>K&iacute;ch thước: 198mm (L) x 183mm (W) x 40mm (H)</li> <li>Nguồn điện: DC12V 1.5A</li> <li>Xuất xứ: Đ&agrave;i Loan</li> <li>Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng</li> </ul>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123