CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Máy in thẻ Magicard Fronto

Máy in thẻ Magicard Fronto-smartcartd3d.com.vn
<div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Bộ nạp thẻ đơn tiện lợi cho việc in theo nhu cầu</b></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">M&aacute;y in thẻ Magicard Fronto đặc trưng bởi bộ nạp thẻ đơn gi&uacute;p bạn c&aacute; thể h&oacute;a thẻ theo nhu cầu trong gi&acirc;y l&aacute;t. M&aacute;y cho ra chất lượng ảnh sắc n&eacute;t v&agrave; tr&agrave;n lề với thao t&aacute;c in đơn giản dễ d&agrave;ng.</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>C&ocirc;ng nghệ ghi x&oacute;a</b></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">Bằng c&aacute;ch sử dụng thẻ ghi x&oacute;a nhiều lần, m&aacute;y in thẻ ID m&agrave;u Fronto c&oacute; khả năng in v&agrave; x&oacute;a nhiều lần tr&ecirc;n c&ugrave;ng một thẻ đối với thẻ đơn m&agrave;u (xanh hoặc đen), điều n&agrave;y thật l&yacute; tưởng đối với loại thẻ ra v&agrave;o d&agrave;nh cho kh&aacute;ch hoặc thẻ sử dụng tạm thời.</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Tiết kiệm chi ph&iacute; v&agrave; bảo mật</b></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;M&aacute;y in thẻ Magicard Fronto mang lại chi ph&iacute; in thấp v&agrave; bảo mật thẻ trực quan theo chuẩn với 04 mẫu thiết kế dấu mờ Holokote. C&oacute; thể n&acirc;ng cấp độ bảo mật với việc t&ugrave;y chọn m&atilde; h&oacute;a thẻ từ v&agrave; thẻ chip.</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Bề ngo&agrave;i chắc chắn, nhỏ gọn v&agrave; dễ mang</b></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">Với thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; chắc chắn, c&oacute; thể dễ d&agrave;ng vận chuyển m&aacute;y tới bất kỳ nơi đ&acirc;u v&agrave; c&oacute; thể đặt m&aacute;y tại bất kỳ chỗ n&agrave;o.</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Chi tiết kỹ thuật</b></div> <ul> <li>Cơ chế in: in nhuộm m&agrave;u thăng hoa, in nhiệt đơn m&agrave;u v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ghi x&oacute;a</li> </ul> <ul> <li>Bảo mật trực quan: c&oacute; thể t&ugrave;y chọn in dấu mờ ảnh bảo mật Holokote ngang bề mặt thẻ. Khi sử dụng thẻ c&oacute; dấu mờ Holopatch, một v&ugrave;ng tr&ecirc;n dấu mờ Holokote được t&ocirc; s&aacute;ng như một con tem bảo mật c&oacute; thể nh&igrave;n thấy. C&oacute; thể t&ugrave;y chọn 04 mẫu dấu mờ ảnh Holokote cố định từ driver của m&aacute;y in.</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;T&ugrave;y chọn m&atilde; h&oacute;a bảo mật: M&atilde; h&oacute;a dải từ, m&atilde; h&oacute;a thẻ th&ocirc;ng minh, Chip tiếp x&uacute;c, MIFARE, DESFIRE v&agrave; iClass</li> </ul> <ul> <li>Giao diện kết nối: USB</li> </ul> <ul> <li>Hệ điều h&agrave;nh: Windows 2000, XP, Vista &amp; 7</li> </ul> <ul> <li>Trọng lượng: 4.4 kg</li> </ul> <ul> <li>Nguồn điện: 100-240V 50-60Hz</li> </ul> <ul> <li>K&iacute;ch thước: 270mm (d&agrave;i) x 215mm (rộng) x 233mm (cao)</li> </ul> <ul> <li>Nhiệt độ hoạt động: <span style="font-size: 10pt">50&deg;F đến 85&deg; F</span></li> </ul> <ul> <li>Tốc độ in: 35 gi&acirc;y (in nhiều m&agrave;u) &amp; 7 gi&acirc;y (in một m&agrave;u)</li> </ul>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123