CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

NBS Javelin J110i series

NBS Javelin J110i series-smartcartd3d.com.vn
<p><strong>Chi tiết sản phẩm</strong></p> <ul> <li>Tốc độ in : 30gi&acirc;y/thẻ cho một mặt m&agrave;u (YMCKO)</li> <li>Dung lượng bộ nhớ: 8MB</li> <li>Độ ph&acirc;n giải: 300dpi</li> <li>Cổng kết nối: USB 1.1, Built-in Ethernet (t&ugrave;y chọn)</li> <li>In được hầu như c&aacute;c loại bar codes: Code 39, 128B&amp;C, EAN 13 &hellip;</li> <li>C&oacute; thể m&atilde; h&oacute;a thẻ từ (t&ugrave;y chọn)</li> <li>Hệ thống l&agrave;m sạch thẻ đầu v&agrave;o một c&aacute;ch tự động</li> <li>Dễ d&agrave;ng th&aacute;o lắp ruy-băng</li> <li>Hộp đầu v&agrave;o chứa 100 thẻ</li> <li>Hộp đầu ra chứa 45 thẻ</li> </ul> <p><br /> <strong>Chi tiết thẻ sử dụng</strong></p> <ul> <li>Chất liệu: 100% nhựa PVC ti&ecirc;u chuẩn ISO CR-80-ISO 7810,</li> <li>K&iacute;ch thước: 54mm x 86mm</li> <li>Độ d&agrave;y thẻ: 0.3 mm &ndash; 0.76mm.(&plusmn; 10%)</li> </ul> <p><strong>Chi tiết mực in (Ribbon)</strong></p> <ul> <li>Sử dụng ruy-băng kỹ thuật ch&iacute;nh h&atilde;ng I-series</li> <li>In một m&agrave;u: 1000 thẻ/cuộn</li> <li>In nhiều m&agrave;u YMCKO: 200 thẻ /cuộn</li> </ul> <p><strong>Kỹ thuật</strong></p> <ul> <li>Th&iacute;ch hợp với hệ điều h&agrave;nh Window 2000 &amp; XP</li> <li>K&iacute;ch thước: 201mm(W) x 328mm(D) x 241mm(H)</li> <li>Trọng lượng: 4.3kg</li> <li>Xuất xứ: Mỹ</li> <li>Bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng. </li> </ul>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123