CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

NBS Javelin J430i Series

NBS Javelin J430i Series-smartcartd3d.com.vn
<p><strong>D&ograve;ng m&aacute;y in để b&agrave;n đa m&agrave;u c&ocirc;ng suất cao v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c giải ph&aacute;p in một mặt hoặc in hai mặt.</strong></p> <p>Javelin J430i &ndash; M&aacute;y in thế hệ mới nhất của d&ograve;ng m&aacute;y in thẻ NBS nổi tiếng. Được thiết kế v&agrave; x&acirc;y dựng để đ&aacute;p ứng c&aacute;c m&ocirc;i trường, Javelin J430i đem đến độ tin cậy v&agrave; c&ocirc;ng suất cao cho việc sản xuất thẻ khối lượng lớn với khả năng in một mặt hoặc in hai mặt, in đơn m&agrave;u hoặc in đa m&agrave;u. C&aacute;c t&ugrave;y chọn mở rộng về mạng hoặc m&atilde; h&oacute;a đem đến cho Javelin J430i t&iacute;nh linh hoạt nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu cụ thể của từng kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p><strong>C&ocirc;ng suất cao:</strong></p> <ul> <li>M&agrave;u sắc thực v&agrave; ấn tượng</li> <li>Thẻ khối lượng lớn xuy&ecirc;n suốt</li> <li>Hộc nạp thẻ chứa nhiều thẻ</li> </ul> <p><strong>Cải tiến v&agrave; dễ sử dụng</strong></p> <ul> <li>Giao diện USB cơ chế &ldquo;plug and play&rdquo; (cắm l&agrave; chạy) dễ d&agrave;ng hoặc USB với Ethernet l&agrave;m đơn giản h&oacute;a cấu h&igrave;nh</li> <li>M&agrave;n h&igrave;nh LCD 16 k&yacute; tự thể hiện t&igrave;nh trạng m&aacute;y in v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o lỗi</li> <li>Bộ phận đếm ảnh v&agrave; cảnh b&aacute;o hết ribbon</li> <li>Khay chứa thẻ lỗi do kh&ocirc;ng m&atilde; h&oacute;a ch&iacute;nh x&aacute;c</li> </ul> <p><br /> <strong>Độ tin cậy v&agrave; t&iacute;nh linh hoạt</strong></p> <ul> <li>In 02 mặt hoặc 01 mặt</li> <li>Thiết kế hộc nạp thẻ g&oacute;c cải tiến giảm thiểu thẻ bị x&oacute;t lại</li> <li>Thiết kế đầu in tự điều chỉnh cho ra đời chất lượng in đồng loạt</li> </ul> <p><strong><br /> T&ugrave;y chọn m&atilde; h&oacute;a v&agrave; kết nối mạng</strong></p> <ul> <li>M&atilde; h&oacute;a từ 3 track (Hico/Loco)</li> <li>M&atilde; h&oacute;a thẻ tiếp x&uacute;c v&agrave; phi tiếp x&uacute;c</li> <li>Cổng Ethernet 10/100 cho mạng m&aacute;y in gi&uacute;p đơn giản h&oacute;a việc quản l&yacute; thiết bị v&agrave; kh&ocirc;ng cần đến thiết bị ngoại vi</li> </ul> <p><strong>Chi tiết sản phẩm</strong></p> <ul> <li>&nbsp;Tự động in 2 mặt</li> <li>C&ocirc;ng suất in: 100.000 thẻ/năm</li> <li>Tốc độ in: 130 thẻ/giờ cho một mặt m&agrave;u (YMCKO)</li> <li>Dung lượng bộ nhớ: 16MB</li> <li>Độ ph&acirc;n giải: 300dpi</li> <li>Cổng kết nối: USB, Built-in Ethernet (t&ugrave;y chọn)</li> <li>In được hầu như c&aacute;c loại bar codes: Code39,128B&amp;C, EAN 13 &hellip;</li> <li>C&oacute; thẻ m&atilde; thẻ từ, thẻ chip (t&ugrave;y chọn)</li> <li>Hệ thống l&agrave;m sạch thẻ đầu v&agrave;o một c&aacute;ch tự động</li> <li>Dễ d&agrave;ng th&aacute;o lắp ruy-băng</li> <li>Hộp đầu v&agrave;o chứa 220 thẻ</li> <li>Hộp đầu ra chứa100 thẻ.</li> </ul> <p><strong>Chi tiết thẻ sử dụng</strong></p> <ul> <li>Chất liệu : 100% nhựa PVC ti&ecirc;u chuẩn ISO CR-80-ISO 7810,</li> <li>K&iacute;ch thước: 54mm x 86mm</li> <li>Độ d&agrave;y thẻ: 0.3 mm &ndash; 0.6mm.(&plusmn; 10%)</li> </ul> <p><strong>Chi tiết mực in (Ribbon)<br /> </strong></p> <ul> <li>Sử dụng ruy-băng kỹ thuật ch&iacute;nh h&atilde;ng I-series</li> <li>In một m&agrave;u: 1000 thẻ/cuộn</li> <li>In nhiều m&agrave;u YMCKO: 200 thẻ /cuộn&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Kỹ thuật</strong></p> <ul> <li>Th&iacute;ch hợp với hệ điều h&agrave;nh Window 2000 &amp; XP</li> <li>K&iacute;ch thước: 660mm(W) x 239mm(D) x 256mm(H)</li> <li>Trọng Lượng: 9.1kg</li> <li>Xuất xứ: Mỹ</li> <li>Bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng</li> </ul>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123