CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

NBS Javelin ZXP series 8

NBS Javelin ZXP series 8-smartcartd3d.com.vn
<p>M&aacute;y in thẻ ZXP serial 8 sử dụng c&aacute;c thuật to&aacute;n xử l&yacute; ảnh n&acirc;ng cao để cho ra những m&agrave;u sắc sống động với độ ph&acirc;n giải sắc n&eacute;t. Kết hợp cơ chế in phong cảnh, qu&aacute; tr&igrave;nh in truyền nhiệt hai mặt c&ugrave;ng l&uacute;c đảm bảo thẻ đầu ra đạt chất lượng cao. <br /> Ngo&agrave;i ra, m&aacute;y in thẻ ZXP serial 8 c&oacute; bộ c&ocirc;ng cụ ph&aacute;t triển phần mềm ZMotifTM gi&uacute;p t&iacute;ch hợp dễ d&agrave;ng với c&aacute;c ứng dụng.</p> <p><strong>Phương ph&aacute;p in</strong></p> <ul> <li>In truyền nhiệt nhuộm thăng hoa</li> <li>In truyền nhiệt (Re-stransfer) đơn m&agrave;u hoặc đa m&agrave;u</li> <li>In 01 mặt hoặc 02 mặt tự động</li> <li>Tốc độ in : 190 thẻ/giờ (in một mặt) , 170 thẻ/giờ (in hai mặt)</li> <li>In tr&agrave;n lề theo chuẩn CR80</li> </ul> <p><strong>T&iacute;nh năng chuẩn</strong></p> <ul> <li>Kết nối USB 2.0 v&agrave; Ethernet 10/100&nbsp;</li> <li>M&agrave;n h&igrave;nh LCD 21 k&yacute; tự, 6 d&ograve;ng</li> <li>Dung lượng bộ nhớ: 64MB</li> <li>Độ ph&acirc;n giải: 304dpi</li> <li>Cổng kết nối: USB 2.0, Ethernet</li> <li>Dễ d&agrave;ng th&aacute;o lắp ruy-băng</li> <li>Hộp đầu v&agrave;o chứa 150 thẻ</li> <li>Hộp đầu ra chứa 100 thẻ</li> <li>Hộp đựng thẻ lỗi chứa 15 thẻ</li> </ul> <p><strong>T&iacute;nh năng t&ugrave;y chọn</strong></p> <ul> <li>&Eacute;p m&agrave;ng 01 mặt hoặc 02 mặt</li> <li>Hộp chứa thẻ v&agrave; vỏ bọc c&oacute; thể kh&oacute;a được</li> <li>Kết nối Ethernet 1GB v&agrave; wilreless 802.11b/g</li> </ul> <p><strong>T&ugrave;y chọn m&atilde; h&oacute;a</strong></p> <ul> <li>Trạm tiếp x&uacute;c smart card</li> <li>M&atilde; h&oacute;a thẻ&nbsp; từ ISO 7811 v&agrave; JIS II Hico &ndash; Loco</li> <li>Kết hợp thẻ phi tiếp x&uacute;c Mifare ISO 14443 (13.56 MHz) v&agrave; m&atilde; h&oacute;a thẻ tiếp x&uacute;c ISO 7816</li> <li>Kết hợp thẻ HID Iclass ISO 15693 (13.56 MHz) v&agrave; m&atilde; h&oacute;a thẻ tiếp x&uacute;c ISO 7816</li> <li>Kết hợp đầu đọc HID Proximity v&agrave; m&atilde; h&oacute;a thẻ tiếp x&uacute;c</li> <li>M&atilde; h&oacute;a thẻ RIFD tần số UHF thế hệ 2</li> </ul> <p><strong>M&ocirc;i trường hoạt động</strong></p> <ul> <li>Nhiệt độ hoạt động: 15C/59F đến 25C/77F</li> <li>Nhiệt độ lưu trữ: -5C/23F đến 55C/131F</li> <li>Độ ẩm hoạt động: 20% đến 80%, kh&ocirc;ng ngưng tụ</li> <li>Độ ẩm lưu trữ: 10% đến 90%, kh&ocirc;ng ngưng tụ</li> </ul> <p><strong>Chi tiết thẻ sử dụng</strong></p> <ul> <li>Chất liệu: Nhựa PVC, ABS, PET, PET-G</li> <li>K&iacute;ch thước: Chuẩn ISO 7810, Type ID-1, CR-80</li> <li>Độ d&agrave;y thẻ: 0.762mm-1.016mm</li> <li>C&ocirc;ng nghệ thẻ: Thẻ tiếp x&uacute;c, thẻ phi tiếp x&uacute;c, thẻ tần số UHF</li> </ul> <p><strong>Chi tiết mực in (Ribbon)</strong></p> <ul> <li>In 3 m&agrave;u YMC: 825 thẻ/cuộn</li> <li>In 4 m&agrave;u YMCK: 625 thẻ/cuộn</li> <li>In 5 m&agrave;u YMCKK: 500 thẻ/cuộn</li> <li>In một m&agrave;u: 2.500 thẻ/cuộn</li> </ul> <p><br /> <strong>ZMotif Software</strong></p> <ul> <li>Drivers&nbsp;chứng nhận bởi ZMotif software Microsoft Windows&nbsp;hỗ trợ hệ điều h&agrave;nh Window XP, Windows Vista&reg;***, Windows Server&reg; 2003***</li> </ul> <p><strong>K&iacute;ch thước vật l&yacute;</strong></p> <ul> <li>K&iacute;ch thước: 356mm(W) x 519mm(D) x 303mm(H)</li> <li>Trọng lượng: 12.5kg</li> <li>Xuất xứ: Mỹ</li> <li>Bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng </li> </ul>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123