Máy dập Advantage 2000 M2/M3

Advantage 2000 M2/M3 là dòng máy cá thể hóa thẻ đứng đầu của hãng NBS với khả năng sử dụng dễ dàng, nhanh chóng , và dễ quản lý các khối lượng thẻ lớn. Hệ thống được cấu hình để có thể vừa dập nổi, in, mã hóa và vừa lập trình thẻ thông minh một cách nhanh chóng.

Gọi ngay